Temperaturmätning i friktionsomrörningssvetsning

En ny-utvecklad metod för temperatur mätning i friktionsomrörningssvetsning (FSW) är baserad på termoelektriska principen och undviker termoelement i svetsverktyget.

Metoden kan mäta absolut temperatur under verktyget med hög noggranhet och tillräckligt snabbt för processtyrning. Detta möjliggör svetsning på komplexa geometrier och det ökar robustheten.

 

Jeroen De Backer, doktorand vid Högskolan Väst, berättar om nya mätmetoden.