Ny metod för beröringsfri temperaturmätning i tillverkningsprocesser

En ny kontaktlös temperaturmätmetod tillåter temperaturmätning av material med variabel emissivitet.

Metoden kan ge korrekt absoluttemperatur trots oxidation eller annan ytpåverkan.

 

Doktorand Petter Hagqvist berättar om uppfinningen.