PTC Innovation AB

Vår affärside....är att vi skall överbrygga gapet mellan högskola och  industri genom att tillämpa forskningsresultat för att utveckla såväl befintliga som nya applikationer. Detta gör vi genom att utveckla nya tillverkningsmetoder, ta fram nya sensortekniker och nya material för krävande applikationer. Exempel är ytbeläggningar för att uppnå speciella egenskaper som tex. hög nötningsbeständighet, hög korrosionsbetsänighet och ökad eller minskad termisk  eller elektrisk isolering.


Grundare av företaget är Per Nylén som är professor vid Högskolan Väst och föreståndare för forskargruppen Produktionsteknik Väst (PTV) som är verksam vid Produktionstekniskt Centrum (PTC) i Trollhättan. Forskargruppen bedriver spetsforskning inom termisk sprutning, skärande bearbetning och svetsning liksom om flexibel automation av dessa processer.

Ansvarig för process och applikationsutveckling samt konstruktion, tillverkning och produktion är Stefan Björklund som även arbetar som forsknings och utvecklingsingenjör för forskargruppen Produktionsteknik Väst (PTV) som är verksam vid Produktionstekniskt Centrum (PTC) i Trollhättan


Vårt mål är att sprida kunskap och ge forskning en betydelse i utveckling och ekonomisk tillväxt i olika företag och i samhället.

Per Nylén
Per Nylén

Stefan Björklund