1 tums testkupong som används inom termisk sprutning för att testa vidhäftning. De kan också användas för att kolla skiktets mikrostruktur efter att man kapat dem.
Dessa måste placeras på ett sådant sätt så att de sitter som om de vore en del av den invändiga rörvägg som skall sprutas.

Testkupongerna hålls på plats i fixturen med små "skruvstycken"

Testkupong på plats i fixtur.

Översiktsbild fixtur sett från "röröppning"

Översiktsbild fixtur sett från sidan. Fixturen tänkt att monteras i en svarv eller liknande i dess utstickande axel..

Rörväggen utgörs sedan av sju plåtar som monteras i fixturen, plåtarna har hål för provkupong.

Kuponger på plats i fixtur.

Alla sju kuponger och väggplåtar på plats i fixturen.

Från sidan.

Väggplåtar kommer för varje test att få beläggning på sig och får därför ses som en utbytbar reservdel. De är tillverkade av billig stålplåt.

Det finns också en ring som kan monteras på fixuröppningen. På denna ring kan man svetsa fast en bit rör om man önskar simulera sprutning djupare in i en kavitet än vad fixturen utan denna ger.