Plasma Sprutning

Vi har arbetat med traditionell plasmasprutning (Oerlikon Metco F4) sedan 2001 och högeffekts plasma pistol med axiell inmatning av tillsatsmaterial sedan 2013.
Vi har mycket stor erfarenhet av Axiell Plasma Sprutning där vi arbetat med processen med Pulver som tillsatsmaterial (APS, Atmopheric Plasma Spray), Suspension i form av etanol eller vatten tillsammans med extra finkornigt pulver (SPS, Suspension Plasma Spray) samt även tillsatsmaterial  i form av lösta "salter" som skapar pulvret i processen (SPPS, Solution Percursor Plasma Spray).

Vår stora erfarenhet av Axial Plasma Spray gör att vi kan stödja er i processen att upphandla, installera occh driftsätta ett sådant system.