Tyngdpunkten i vårt företags verksamhet ligger inom Termisk Sprutning.
Detta beror på det faktum att de mesta av vår (PTC Innovation) bakgrundskunskap och kompetens ligger inom detta område som vi arbetat så länge med.
Vi har emellertid också tillgång till expertis, utrustning, kunskap och personal inom alla områden där PTV Högskolan Väst Trollhättan forskargrupp bedriver sin verksamhet, svetsprocesser, additiv tillverkning, bearbetning och automatisering och vi kan arbeta med er inom dessa områden.I övrigt är verksamheten är indelad i sju huvudområden enligt nedan. Nationellt och internationellt utbyte med institut och universitet är en självklar del i vårt arbete för att in­hämta, sprida och öka kunskapen om tillverkningsteknologi i landet.

Materialkaraktärisering. Vi utför utöver traditionella materialkarakterisringar även utvärderingar av mekaniska egenskaper, fysikaliska egenskaper, oförstörande provning, utveckling av provningsmetoder, kartläggning av porositet, restspänningar, skikttjocklek mm.

Material och processutveckling, . Exempel på processutvecklingsprojekt är optimering av processverkningsgrad, att utveckla parameterinställningar, utvärdera inverkan av ett tillsatsmaterials storleksfördelning eller sammansättning på skiktegenskaperna.

Kvalitetssäkring
Det är av stor vikt att hela kedjan från pulvertill­verkning till ytbeläggning och efterbehandling har ett kvalitetssystem. Vi utvecklar här kundspecifika processkontrollsystem. Våra erfarenheter från flygindustrin är här en stor tillgång

Applikationsutveckling

Exempel är här: ytbeläggningar för korrosions och högtemperaturapplikationer eller repara­tionsutvecklingsmetoder för slitna eller felbearbetade detaljer. Att utveckla nya sensortekniker för olika applikationer är här en viktig del.

Efterbehandling
Exempel på metoder vi jobbar med här är värmebehandling. laseromsmältning, sintring och mekanisk bearbetning

 

Konstruktionsteknik

Tillgången till materialdata och regler för konstruktion för ytbelagda komponenter är bristfällig. Materialdataframtagning är här en viktig arbetsuppgift Exempel på materialdata är hållfasthet, värmeledningsförmåga och korrosionsresistens

 

Funktion och livslängdsbedömning

Tjänster kring provningsteknik av komponenter. Uppföljning av ytbeläggningars livs­längd och prestanda i olika typer av applikationer. oförstörande provning för bedömning av kvarvarande livslängd hos skikt är ytterligare ett exempel